Menu Sluiten

Collecte voor een nieuw Quarantaine gebouw

In 2019 zijn er bijna 400 vrijwilligers voor Dierenzorg Zaanstreek op pad geweest om te collecteren. Het doel van de opbrengsten: een nieuw Quarantaine gebouw voor de opvang van dieren. In april 2020 is het gebouw hopelijk door uw steun gerealiseerd. 

Opnieuw Nieuwbouw?

De oude huisvesting van Dierenzorg Zaanstreek is in 2011-2012 vervangen door een deels nieuw asielgebouw en deels gerenoveerd kantoorgebouw ten bate van de meldkamer, dierenambulance en werkruimten (kantoren) voor het asiel. Het oude gebouw was verouderd, had achterstallig onderhoud, te weinig capaciteit en voldeed niet aan de wetgeving.

In 2012 werd dit op het huidige niveau gebracht met de opening van de nieuwe dierenverblijven en de herinrichting van de kantoorruimtes. Hiermee beschikt Dierenzorg Zaanstreek nu over een fraaie en uitnodigende behuizing die recht doet aan zowel dieren als medewerkers en klanten.

1. Oude hoofdgebouw

Oude hoofdgebouw

Contact2

Nieuwe hoofdgebouw (sinds 2012)

Waarom een Quarantaine?

De dieren die bij Dierenzorg Zaanstreek binnenkomen moeten eerst onderzocht worden door een dierenarts. De kans bestaat dat zij (ernstige) besmettelijke ziekten hebben. Daarom is het noodzakelijk en wettelijk verplicht hen eerst 24 uur en/of voor een periode van 14 dagen apart te houden van de asieldieren. Anders is de besmettingskans te groot. Bovendien is het belangrijk de quarantaine- en isolatieruimten in een apart gebouw te plaatsen, zodat verzorgers virussen en bacteriën niet mee kunnen dragen naar andere kamers of kennels.

Echter dit zijn ruimten die in het voorjaar en de zomer volop benut worden en in het najaar en de winter minimale bezetting hebben, dus dure vierkante meters. En aangezien er na de oplevering van het hoofdgebouw in 2012 te weinig geld over was voor het bouwen van dit deel van de dierenopvang, is er besloten tijdelijke voorzieningen aan te brengen. Hiervan stonden een aantal op instorten. Dit betekent dat we minder dieren kunnen aannemen. Daarom hebben we besloten dit deel te verbouwen.

tijdelijke quarantaine 2012

Tijdelijke quarantaine 2012

Quarantaine - heden

Quarantaine – heden

Plan Nieuwbouw 2019

Door nieuwe inzichten en regelgeving over het houden van dieren zal de nieuwbouw van de quarantaine c.q. isolatie en eerste opvang van jaarlijks enkele honderden dieren ook ruimte bieden voor preventie en voorlichting over de omgang tussen mens en dier in onze samenleving.

In de nieuwbouw zullen huisdieren en wilde dieren uit de regio worden opgevangen. Voor het grootste deel zijn dit zwerfdieren, achtergelaten door hun baas of weggelopen en verdwaald. Het andere deel bestaat uit afstandsdieren, waarvoor de eigenaar niet meer kan of wil zorgen. Zij gaan eerst in quarantaine, voordat zij doorgeplaatst worden naar het asiel. Voor de overige dieren (wilde dieren, vogels, etc.) fungeert het gebouw als eerste opvang, voordat zij naar specialistische opvangcentra gaan. Er is een vriezer voor overleden dieren waarvan de eigenaar nog niet bekend is en een preparatieruimte om dieren herkenbaar te maken voor identificatie.

Daarnaast is het de bedoeling dat in het gebouw een mooie hondentrainingsruimte (lokaal) wordt gehuisvest. De nieuwe eigenaren van onze asielhonden kunnen hier een verplichte cursus vooraf aan plaatsing volgen over het motiverend trainen en opvoeden van honden. Bewust omgaan met dieren voorkomt namelijk veel leed. Ook staan in dit lokaal activiteiten gepland, zoals cursussen en workshops over o.a. dierengedrag, dieren EHBO en huisdierverzorging.

De trimsalon, die nu de dierenartsenkamer deelt met het asiel, krijgt zijn intrek in het gebouw om ook zwerf- en verwaarloosde dieren de vaak noodzakelijke lichamelijke verzorging te geven.

plattegrond Quarantaine

Plattegrond nieuw Quarantainegebouw Dierenzorg Zaanstreek

Hoeveel gaat het kosten?

De verwachte projectkosten van deze nieuwbouw bedragen 226.754,13,-. Hiervan kan € 100.000,- gefinancierd worden uit eigen middelen. Wij hebben hiervoor ruim 10 jaar gespaard. Het spaargeld bestaat uit donaties, legaten en erfenissen. Het nog te verwerven bedrag is € 126.754,13,- plus ten behoeve van de inventaris € 25.000,-

Voor dit laatste stukje financiën heeft Dierenzorg Zaanstreek een beroep op particuliere donateurs uit de regio, fondsen en bedrijven uit de regio gedaan.