Steun ons werk en de dieren en word donateur

De Zaanse Stichting Dierenzorg heeft een ANBI-status en draait volledig op onze donateurs, de collecte, schenkingen van dierenliefhebbers, maatschappelijk betrokken organisaties, erfenissen, ludieke acties van scholen en niet te vergeten onze circa 125 vrijwilligers. 

 

U overweegt donateur te worden? Daar zijn wij heel blij mee!

Zonder donateurs kan Dierenzorg niet bestaan. Al vanaf € 1,75 per maand of € 20,- per jaar kunt u donateur worden en ontvangt u vier maal per jaar het Dierenzorg-magazine en krijgt u korting op de ritprijs van de dierenambulance. Eenmalig doneren kan ook. U kunt een bedrag over maken op bankrekeningnummer NL26 INGB 0000 5008 48 ten name van de Zaanse Stichting Dierenzorg. Ons even bellen en vragen om een acceptgiro kan ook.

Periodieke schenking

Wilt u regelmatig iets schenken aan de Zaanse Stichting Dierenzorg, dan is een periodieke schenking het overwegen waard. Bij deze vorm zegt u toe jaarlijks, voor tenminste 5 jaar, Dierenzorg te steunen. Deze vorm van schenken biedt voordeel voor beide partijen. Uw periodieke schenking is fiscaal aftrekbaar en wij kunnen gedurende een aantal jaren op uw steun rekenen. Vanaf 2014 is het niet meer nodig de overeenkomst notarieel vast te leggen. Een schriftelijke overeenkomst met ons is voldoende. Een blanco overeenkomst kunt u downloaden vanaf de site van de belastingdienst.

Downloaden blanco schenkingsovereenkomst  /  Meer over de voorwaarden van schenken

 

              “U kunt Dierenzorg opnemen in uw testament. Uw notaris informeert u hier graag over.”

 

Acties

Vrijwilliger, scholen, particulieren en maatschappelijk betrokken organisaties steunen ons regelmatig door het houden van ludieke acties om hiermee geld in te zamelen. Voorbeelden uit de praktijk zijn:

  • Nieuwjaarsconcert georganiseerd door het Zaanse bedrijfsleven
  • Ludieke acties van scholen
  • Werknemers die het geld ten behoeve van een kerstpakket aan Dierenzorg doneren
  • Inzamelingsacties Kroegenpuzzeltocht georganiseerd door de Zaanse horeca
  • Bedrijven die hun diensten vrijwillig aanbieden

anbi-logo-cf-32Wilt u als particulier, bedrijf of school een steentje bijdragen aan het dierenwelzijn in de regio? U kunt contact met ons opnemen.

Namens alle medewerkers van Dierenzorg, alvast bedankt!