Geschiedenis

In 1927 is de “Vereniging Dierenbescherming en Asiel voor de Zaanstreek” opgericht. Een woonhuis aan de Belgischestraat in Zaandam was de eerste asielopvang.

In 1953 verhuisde het dierenasiel naar het Kalf 190 en werd ook een dierenpension toegevoegd.

In 1979 kwam uit de Vereniging Dierenbescherming Zaanstreek  de Vereniging Dierenambulance Zaanstreek voort. Ook hier werd gestart door enkele vrijwilligers vanuit een woonhuis met een personenauto als ambulance.

In 1985 verhuisde men naar het huidige adres op de Dr. H.G. Scholtenstraat 36 in Zaandam en werd de naam gewijzigd in Stichting Dierencentrum Zaanstreek.

In 2000 werd een gezamenlijk gebouw in gebruik genomen op de Dr. H.G. Scholtenstraat 36, dat onder beheer werd gesteld van de, voor dit gebouw in het leven geroepen, Zaanse Stichting Dierenzorg. Deze nieuwbouw loste de grootste huisvestingsproblemen van de dierenambulance op en het gebrek aan kantoorruimte van het dierenasiel.

In 2009 werd de vereniging Dierenambulance omgezet in de Stichting Dierenambulance Zaanstreek.

Op 1 januari 2010 werd de fusie tussen al deze stichtingen, die zich alle bezighielden met dierenwelzijn een feit en wordt er verder gewerkt onder de naam Zaanse Stichting Dierenzorg.

eerstedierenambulance