Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Mevrouw S.I. (Louise) Verra Voorzitter
De heer W. (Willem) v.d. Weij Secretaris
De heer W. (Willy) de Graaf Penningmeester
Mevrouw I. (Inge) van der Ploeg Bestuurslid Dierenwelzijn
 De heer W. (Wick) Swart Bestuurslid Technische Zaken
 De heer E. (Edwin) van Noorloos Bestuurslid Personele Zaken
Mevrouw J. (Jeanet) Verweij Bestuurslid Publieke Relaties
Mevrouw P. (Paulien) Voogd Ambtelijk Secretaris
De heer D.J. (Dick) Mevius Manager Facilitaire Zaken