Jaarverslagen

De jaarverslagen op deze pagina zijn opgenomen in PDF (Portable Document Format, een bestandsindeling voor digitale documenten) formaat. Dit is inmiddels een standaard gebruikt formaat voor het delen van digitale documenten. Voor het lezen van deze documenten heeft u een zogenaame PDF Reader nodig, deze zijn gratis verkrijgbaar zoals Adobe Reader of Foxit Reader.

 

2018
Begroting

2017
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

2016
Jaarrekening 2016

2015
Balans per 31 december 2015
Exploitatierekening 2015

2014
Balans per 31 december 2014
Exploitatierekening 2014