Jaarverslagen

De jaarverslagen op deze pagina zijn opgenomen in PDF (Portable Document Format, een bestandsindeling voor digitale documenten) formaat. Dit is inmiddels een standaard gebruikt formaat voor het delen van digitale documenten. Voor het lezen van deze documenten heeft u een zogenaame PDF Reader nodig, deze zijn gratis verkrijgbaar zoals Adobe Reader of Foxit Reader.

Begroting 2018
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2016
Balans per 31 december 2015
Exploitatierekening 2015
Balans per 31 december 2014
Exploitatierekening 2014