Menu Sluiten

Collecte voor een nieuw Quarantaine gebouw

Onze collecteweek is voorbij,  maar u kunt ons nog steeds steunen:

SMS ZAANSDIER naar 4333 en doneer eenmalig € 2,- aan Dierenzorg Zaanstreek.

Het doel van de opbrengsten: een nieuw Quarantaine gebouw voor de opvang van dieren. Eind 2019 is het gebouw hopelijk door uw steun gerealiseerd. 

Meer informatie? Klik hier

CBF ERKEND FC

Dierenzorg Zaanstreek (Zaanse Stichting Dierenzorg) is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

Meer weten? Kijk op:  cbf.nl

ANBI_FC

Doordat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie) status hebben, kunnen wij ten volle profiteren van erfenissen en legaten. Hiervoor zijn wij geen belasting verschuldigd. Ook kunt u doneren door een zgn. lijfrente.

Meer informatie? Kijk op:  anbi.nl

Donateurswerving van Zaankanters

Het servicebureau van Dierenzorg Zaanstreek is van start gegaan met de telefonische fondsenwerving van Zaankanters om donateurs/leden te werven en/of terug te winnen.

Wij hopen op uw steun.